Producten

Gewasbeschermings-
middelen

PhytoSystem®BV verdeelt in België en Luxemburg de gewasbeschermingsmiddelen van alle producenten en/of invoerders  van gewasbeschermingsmiddelen. Dit zijn o.a. Adama, BASF, BAYER, Belchim, Corteva, Certis, Eurofyto, FMC, Globachem, Gowan, Indofil, Kreglinger, Nufarm, Protex, Sharda, Syngenta en UPL. Daarnaast voert PhytoSystem®BV ook nog een reeks producten onder eigen brand name. Op basis van technische screenings (o.a. in ons Resitech®-project) wordt de analyse gemaakt naar de meest performante middelen, zodat onze finale klanten (land- & tuinbouwers) de best presterende middelen aangeboden krijgen. Het Resitech®-programma screent ook middelen die in de biologische teelt hun plaats zouden kunnen vinden. 

 

Meststoffen

PhytoSystem®BVverdeelt in België  en Luxemburg bulkmeststoffen voor de land- en tuinbouw.  Daarnaast kunnen wij ook zeer gespecialiseerde meststoffen aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • MaisPower® en MaisPower® P free, meststoffen bestemd voor de maïsteelt, zowel in fosforrijke als in fosforarme gronden.
  • Diverse producten op basis van humus-, en fulvuszuren. Hierbij wordt belangrijke aandacht besteedt aan de ontwikkeling en instandhouding van een gezond bodemleven, dé basis voor een gezonde en degelijke opbrengst.
  • Een breed pakket aan gespecialiseerde bladvoedingen , waarbij voor elk gebrek een specifieke oplossing wordt aangebracht

Via het Resitech® programma worden jaarlijks diverse proeven en screenings uitgevoerd die het beste uit deze markt moeten bovenhalen.

Zaden

PhytoSystem®BVverdeelt in België en Luxemburg de zaden van diverse producenten en/of invoerders van zaaizaden. Hierbij wordt met diverse bedrijven samengewerkt, maar ook eigen producten ontwikkeld. Een tiental wintertarwerassen worden vermeerderd, behandeld en opgezakt door één van onze leden, nl. Deva Fyto uit Veurne. Per jaar worden minstens een 30 tal rassen grondig opgevolgd in diverse screenings-en proefvelden onder het Resitech® programma. Vanuit het IPM gegeven wordt van de rassen nauwkeurig de ziekteresistentie beoordeeld. Voor de verkoop van maïszaden werken wij samen met Mas Seeds, Limagrain, Jorion-Philip Seeds, Syngenta, Bayer, Pioneer, KWS, etc... Verder is er een complete lijn graszaden (zowel tijdelijke als blijvende weiden) alsook een totaalpakket groenbemestingscombinaties. Deze worden onder de eigen brand name "PRO STAR“ op de markt gebracht.

Diversen

Naast de hierboven beschreven productgroepen brengt PhytoSystem®BV ook een aantal andere belangrijke producten voor onze klanten op de markt:

  • Landbouwfolie,  beschermnetten tegen vogels en/of klein wild, etc..
  • Antiworteldoek, schaduwnetten, zichtbreeknetten, etc…
  • Biociden (bv. ontsmettingsmiddelen, rodenticiden, vliegenbestrijdingsmiddelen, ...)

Graag samenwerken met PhytoSystem?

PhytoSystem BV
Kortrijk Business Park
Beneluxpark 26
8500 Kortrijk
Telefoon
0032 (0)57 400 360
E-mail
info@phytosystem.be