PhytoSystem®BV

We grow your future
"Lokale betrokkenheid bij de teler. Regionale, nationale en internationale vakkennis & -informatie. Dit is wat PhytoSystem betekent voor u."
Erik Vandenbossche
PhytoSystem®BV is een samenwerkingsverband van 12 distributeurs, actief in België en Luxemburg, van professionele gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaden en allerlei andere land- en tuinbouwbenodigdheden.
Door de samenwerking van deze 12 distributeurs wordt er kennis, inkoop en innovatie gedeeld. Dit biedt opmerkelijke voordelen voor onze klanten.

PhytoSystem® & Resitech®

PhytoSystem®BV is niet enkel sterk in advies en samenwerking, maar ook in de ontwikkeling van onze producten. Onder de noemer Resitech, wat staat voor 'Research in Technic', zet PhytoSystem®BV namelijk heel wat interne proeven op om onze adviseurs extra te ondersteunen.

PhytoSystem® & A.S.E.

Sedert vele jaren maakt PhytoSystem®BV deel uit van een Europese contactgroep van bedrijven die in hetzelfde professionele domein actief zijn. Tussen deze bedrijven wordt er technische informatie omtrent producten , systemen en diverse ontwikkelingen in de landbouw op Europese schaal gedeeld. Dit draagt op zijn beurt dan weer bij tot een efficiëntere aanpak van innovaties binnen deze sector.

Graag samenwerken met PhytoSystem?

PhytoSystem BV
Kortrijk Business Park
Beneluxpark 26
8500 Kortrijk
Telefoon
0032 (0)57 400 360
E-mail
info@phytosystem.be